KVALITA A ZÁRUKY

Pod značkou KUCHYNĚ PROKOP poskytujeme základní prodlouženou záruku v délce 36 měsíců, na vybrané typy kuchyní v délce 84 měsíců, některé komponenty mají dokonce záruku celoživotní.

Všeobecné podmínky záruky
Prodloužená délka záruky je uvedena u jednotlivých výrobků nebo komponentů. Podrobné informace o délce záruční doby naleznete zde.
Tímto dokumentem se snažíme upřesnit Vaše práva dané prodlouženou zárukou a žádným způsobem neomezujeme práva daná zákonem.

Doba a trvání prodloužené záruky
Každá záruka trvá tolik měsíců, kolik je uvedeno u příslušného výrobku nebo komponentu.Záruka platí od data nákupu výrobku. Jako doklad vyžadujeme originál účtenky o nákupu.

Podmínky prodloužené záruky
Záruka platí pro použití výrobku v interiéru domácnosti, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Dále je nutné dodržet konkrétní pokyny pro údržbu platné pro příslušný výrobek. Pokyny pro údržbu zde.

Co uděláme pro nápravu
Pokud je výrobek nebo komponent běžně dostupný, vadu posoudí náš servisní pracovník, podle charakteru vady poškozený díl opraví nebo nahradí stejným dílem. V případě technických potíží našich subdodavatelů Vás budeme neprodleně o řešení informovat.
V těchto případech uhradíme vzniklé náklady na opravu, náhradní díly, mzdy a cestovné servisních pracovníků, poškozené výrobky nebo díly jsou majetkem dodavatele.
Pokud se příslušné materiály již nevyrábí vzhledem k délce záruky, dohodne se odpovídající náhrada.

Na co se nevztahuje záruka
Záruky se nevztahují na výrobky, které byly nesprávně skladovány nebo smontovány, nevhodným nebo nesprávným způsobem používány, pozměněny nebo čištěny za použití nesprávného postupu nebo nevhodnými čisticími prostředky. Záruka nekryje běžné opotřebení, poškrábání způsobené dopravou nebo nárazem. Záruka neplatí, pokud byl výrobek umístěn venku mimo interiér nebo ve vlhkém prostředí, vztahují se pouze na použití v interiéru domácnosti.

Jak nás kontaktovat
Využijte náš informační servis TEL / 777 766 090